Tanımlama Nedir?

Sözlü ya da yazılı anlatıda düşünceyi geliştirme yollarından biri. Nitelik ve özellikleriyle bir kavramı belirleme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayırıcı yönlerini dökümlendirme olarak da açıklanabilir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Tanzimat Edebiyatı
Tarih
Tarihsel Roman
Tariz
Tartışmacı Anlatım Biçimi
Tasavvuf
Taşlama
Taştir
Tazmin
Tecâhül-i Arif